Ambjent

 • Ambjent Malta

  Sponsoring ta' Siġar fil-Kampanja Tree 4 U

 • ERA

  Tiġdid tal-Applikazzjoni għat-Trasport tal-Iskart

  Liċenzja għal Trasferiment ta' Skart - Skart Perikoluż

  Movimenti Transkonfinali ta' Skart

  Reġistrazzjoni ta’ Tankers Mobbli tat-Triq

  Reġistrazzjoni għal Attivitajiet ġewwa Siti SME (Intrapriżi Żghar u Medji)

  Reġistrazzjoni għal Mobile Plant għall-Tranġar f'Sit

  Reġistrazzjoni ta' Attivitajiet (Ġenerali) (ERA)

  Ċertifikat ta' Artiklu 10 ta' CITES

  Liċenzja għar-Ri-Esportazzjoni tas-CITES

  Liċenzja għall-Esportazzjoni tas-CITES

  Liċenzja għall-Importazzjoni tas-CITES

  Organiżmi Modifikati Ġenetikament - Notifikazzjoni għall-Ewwel Użu

  Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi f'Malta - Speċi Slavaġġ

  Liċenzja Konġunta għall-Ispeċi Protetti mill-Leġislazzjoni Nazzjonali

  Liċenzja Konġunta mas-Siti Protetti mil-Leġislazzjoni Nazzjonali

  Liċenzja għal Interventi fuq Siġar Protetti

  Tiġdid ta' Produttur tal-Batteriji u Akkumulaturi

  Liċenzja għall-Iskema ta' Produttur Responsabbli - Skart ta' Batteriji u Akkumulaturi

  Formola ta' Tiġdid għall-Operat ta' Skema ta' Konformità dwar l-EPR (Extended Producer Responsibilities)

  Applikazzjoni għall-Operat ta' Skema ta' Konformità dwar l-EPR (Extended Producer Responsibilities)

  Liċenzja għall-Iskema ta' Produttur Responsabbli - Irkupru ta' Skart tal-Ippakkjar

  Liċenzja għall-Iskema ta' Produttur Responsabbli - Irkupru ta' Skart tal-Ippakkjar

  Tiġdid ta' Produttur tal-Batteriji u Akkumulaturi

  Register as a Producer of Batteries and Accumulators

  Tiġdid ta' Produttur tat-Tagħmir Elettriku u Elettroniku

  Reġistrazzjoni għall-Produttur ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku

  Tiġdid għall-Produttur tal-Ippakkjar

  Reġistrazzjoni għall-Produttur tal-Ippakkjar

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola C (Varjazzjoni)

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola A (Varjazzjoni)

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola B (Postijiet ta' Radam)

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola A (Postijiet ta' Radam)

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola B (Irziezet)

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola A (Irziezet)

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola B (Ġenerali)

  Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) Formola A (Ġenerali)

  Liċenzja Ambjentali - Operat ta' Estrazzjoni ta' Minerali u Irdim ta' Barrieri

  Notifikazzjoni għat-Tindif tal-Buq

  Reġistrazzjoni ta' Attivitajiet (Tindif ta' Buq)

  Reġistrazzjoni ta' Rziezet

  Rimi ta' Darba

  Reġistrazzjoni ta’ Braken għall-Ġarr tal-Iskart

  Applikazzjoni ghat-Trasport tal-Iskart (Vetturi)

  Formola ta' Tiġdid għal Sensar tal-Iskart

  Sensar tal-Iskart (Għal Kumpaniji bbażati f'Pajjiżi Barra minn Malta)

  Reġistrazzjoni bħala Sensar tal-Iskart (Ibbażat fil-Gżejjer Maltin)

  Liċenzja Ambjentali għal Stazzjon ta' Servizzi

  Liċenzja Ambjentali għal Materjal Likwidu li Fih Komposti Volatili Organiċi

  Liċenzja Ambjentali għal Materjal Likwidu li Fih Komposti Volatili Organiċi

  Liċenzja Ambjentali għall-Industrija - Ġenerali

 • Project Green

  Talba biex jiġu Organizzati Avvenimenti fil-Park f'Ta'Qali

 • WasteServ Malta

  Credit Registration Request (WasteServ Malta Ltd)

  Talba għall-Immaniġjar tal-Iskart (WasteServ Malta Ltd)

  Vehicle Transfer Request (WasteServ Malta Ltd)

  Vehicle Deregistration Request (WasteServ Malta Ltd)

  Talba għal Reġistrazzjoni ta' Vettura (WasteServ Malta Ltd)

Enerġija

 • ARMS

  Kumnikazzjoni ta' Pannelli Fotovoltajċi (PV) mal-Grid

  Kumnikazzjoni ta' Impjant ta' Sħana u Enerġija mal-Grid (Formola CHP)

  Għarfien Temporanju ta’ Kerrej (Formola F2)

  Applikazzjoni għal Tqabbid ta’ Dwal tat-Toroq Ġodda jew Imressqin (Formola STL)

  Tħassir ta' Permess ta' Direct Debit (Formola Q)

  Single Euro Payment Area (SEPA): Permess ta' Direct Debit

  Bdil jew Ċaqliq tal-Post ta' Servizz tal-Ilma (Formola S)

  Tneħħija ta' Arloġġ tal-Ilma (Formola Ċ)

  Dikjarazzjoni dwar Servizz li ma Jintużax Regolarment (Formola M)

  Bdil tal-Arloġġ tal-Ilma (Formola B)

  Avviż biex Isir Qari tal-Arloġġ tal-Ilma f'Postijiet li Ma Jintużawx Regolarment (Formola L)

  Verifika ta' Awtorizzazzjoni ta' Ħlasijiet Pendenti (Formola N)

  Talba għal Aġġornament ta' Kont (Formola J)

  Aġġornament ta' Indirizz Care Of (Formola K)

  Provvista Temporanja tal-Ilma (Formola T)

  Provvista Temporanja tal-Elettriku (Formola Te)

  Ħlas Lura fuq Water Heater li jaħdem bix-Xemx (Formola Ue)

  Applikazzjoni għal Rimedju (Formola H1)

  Kumnikazzjoni mill-Ġdid ta' Servizz tal-Elettriku (Formola REC)

  Applikazzjoni għal servizz ġdid tal-Elettriku u/jew tal-Ilma

  Gaiters/Switching Deviation (Formola De)

  Test tal-Elettriku jew Bidla tal-Arloġġ (Formola He)

  Servizz ta' Tneħħija tal-Elettriku (Formola Ce)

  Tibdil fis-Servizz tal-Elettriku (Bidla fl-Allokazzjoni Fiżika; Bidla minn/għal Single għal Three Phase) (Formola Be)

  Korrezzjoni ta' Fattur tal-Enerġija Elettrika (Formola Ee)

  Kumnikazzjoni ta' Turbina Żgħira tar-Riħ mal-Grid (Formola We)

  Bidla fin-Numru ta' Persuni Residenti f'Post/Fond (Formola H)

  Reġistrazzjoni ta' Bidla ta' Konsumatur - Detentur ta' Kont ta' Deċedut lill-Imsieħba Rreġistrati (Formola G)

  Reġistrazzjoni ta' Bidla ta' Konsumatur (Formola F)

  Bidla fit-Tariffi tal-Kont (Formola R)

 • Enemalta

  Talba għal Kumpens għal Ħsarat mill-Enemalta (Formola CM)

 • EWA

  Skema għall-Promozzjoni ta’ Verifiki dwar l-Enerġija għal Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju

 • REWS

  2019 Scheme for the Promotion of Renewal Energy Sources for Voluntary Organisations

  Għotja għal Bjar Domestici

  Għotja għal Heat Pump Water Heater

  Għotja għal Solar Water Heater

  Skema tal-Panelli Fotovoltajċi (PV) (Parti A)

 • WSC

  Permess għal Żbokk f'Sistema Pubblika tad-Drenaġġ

  Applikazzjoni għall-Kard ta’ Aċċess għall-Ilma Rreċiklat 'New Water'

  Applikazzjoni għall-Iskema ta’ Servizz ta’ Kwalità Garantit (GSS)

Intrapriża

 • Business First

  Trasferiment ta' Proprjetà ta' Negozju tal-Familja

  Għajnuna lil Negozji tal-Familja

  Spazju Industrijali għal Attivitajiet Kummerċjali Żgħar

  Micro Guarantee Scheme 2017-2020

  Certify (Krediti tat-Taxxa)

  Għajnuna għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi ġewwa l-Villaġġ tal-Artiġjanat f'Ta' Qali

  Għotja għall-Assoċjazzjonijiet Kummerċjali (Business Associations Grant)

  Żvilupp tal-Ħiliet fis-Settur tal-Kejtering (Catering Capacity Building)

  Startup Advance

  Impjieg fl-Innovazzjoni u l-Kreatività - Taxxa Personali

  Krediti ta' Taxxa għar-Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni

  Għajnuna għall-Innovazzjoni għal Intrapriżi ta' Daqs Żgħir u Medju (SMEs)

  Għajnuna għal Proġetti ta' Riċerka u Żvilupp (Aid for R&D Projects - Tax Credit)

  Riċerka u Żvilupp 2014-2020

  Studji ta' Fattibiltà fir-Riċerka u Żvilupp

  Sussidju għall-Kiri

  Skema Leap2Enterprise

  Għajnuna għall-Investiment f'Koġenerazzjoni b'Effiċenzja Għolja (Investment Aid for High Efficiency Cogeneration)

  Żvilupp tan-Negozju u Kontiwità

  Start-Up Finance 2017-2020

  Business START 2021

  Ikkopera biex Tikber (Cooperate for Growth)

  Trasferiment ta' Għarfien (Knowledge Transfer)

  Promozzjoni tal-Kummerċ - Fieri u Avvenimenti

  Microinvest - Krediti ta' Taxxa għal Mikrointrapriżi u għal min Jaħdem għal Rasu

  Krediti ta' Taxxa għall-Investiment 2021

  Business Startup - Sole Traders

  Aċċess għal Finanzjament u/jew Allokazzjoni ta' Spazju Industrijali

  Aċċess għal Finanzjament u/jew Allokazzjoni ta' Spazju Industrijali

  Għajnuna għal Investiment ta' Proġetti għall-Effiċjenza tal-Enerġija

 • Family Business Office

  Tirreġistra mal-Uffiċċju tan-Negozju tal-Familja

 • Malta Enterprise

  Għotja għat-Transport għall-Għawdex

Skip to content