Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża jmexxi l-impenn ta’ Malta għal futur sostenibbli u pajjiż dekarbonizzat, għal kwalità ta’ ħajja aħjar.

Il-Ministeru jiġbor flimkien tliet setturi ewlenin fil-ħajja soċjali u ekonomika tal-pajjiż sabiex jidderieġi u jsaħħaħ dan l-impenn lejn is-sostenibilità fil-quċċata tal-ħidma tal-Gvern. B’dan l-impenn, il-Ministeru jħeġġeġ lit-tfal, familji, ħaddiema, negozji, entitajiet governattivi, NGOs u organizzazzjonijiet oħra biex iħaddnu prattiċi effiċjenti li jħarsu l-ambjent f’kull qasam tal-ħajja. Dan isir permezz ta’ proġetti u inizjattivi differenti, u bl-implimentazzjoni tal-objettivi strateġiċi nazzjonali u tal-UE.

Ir-responsabbiltajiet tal-Ministeru jvarjaw mill-protezzjoni tal-ambjent fuq l-art u tal-baħar għall-iżvilupp sostenibbli, l-afforestazzjoni, it-tisbiħ u t-tħaddir ta’ żoni urbani, id-dekarbonizzazzjoni, parks nazzjonali u ġonna pubbliċi, l-immaniġġjar tal-iskart, l-appoġġ lill-intrapriżi, inizjattivi tal-ESG, inċentivi għal negozji ġodda, servizzi għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-ilma, u l-enerġija rinnovabbli.

L-impenn ewlieni tal-Ministeru huwa l-programm ta’ seba’ snin imniedi fl-2023 biex joħloq parks u ġonna fil-lokalitajiet kollha, li flimkien se jiżguraw li l-familji kollha jkunu jistgħu jgawdu spazju miftuħ aħdar mixja qasira lilhinn minn djarhom, jgħixu fejn jgħixu. Il-Ministeru qed imexxi wkoll l-implimentazzjoni tal-Pjan fit-Tul għall-Immaniġġjar  tal-Iskart f’Malta 2021-2030, il-Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima 2030 u l-Viżjoni ta’ Żvilupp Sostenibbli ta’ Malta għall-2050.

Permezz tal-programmi Start in Malta u Startup Residency, il-Ministeru qed jaħdem biex Malta ssir wieħed mill-postijiet ewlenin fid-dinja fejn l-imprendituri jistgħu ivaraw l-intrapriżi ġodda innovattivi tagħhom, jew biex ikabbru ażjendi eżistenti, speċjalment fl-ekonomija l-blu, l-ekonomija l-ħadra u l-ekonomija diġitali. Il-Ministeru jgħin ukoll lill-intrapriżi lokali biex jespandu l-operat tagħhom u jtejbu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà permezz ta’ programmi u inizjattivi ta’ appoġġ differenti, fosthom il-Portal tal-ESG, Micro Invest u l-Iskema ta’ Investiment Intelliġenti u Sostenibbli.

Skip to content