Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-port il-kbir jmexxi l-impenn ta’ Malta għal futur sostenibbli u pajjiż dekarbonizzat, għal kwalità ta’ ħajja aħjar.

Il-Ministeru jiġbor flimkien tliet setturi ewlenin fil-ħajja soċjali u ekonomika tal-pajjiż sabiex jidderieġi u jsaħħaħ dan l-impenn lejn is-sostenibilità fil-quċċata tal-ħidma  tal-Gvern. B’dan l-impenn, il-Ministeru jħeġġeġ lit-tfal, familji, ħaddiema, negozji, entitajiet governattivi, NGOs u organizzazzjonijiet oħra biex iħaddnu prattiċi effiċjenti li jħarsu l-ambjent f’kull qasam    tal-ħajja. Dan isir permezz ta’ proġetti u inizjattivi differenti, u bl-implimentazzjoni                tal-objettivi strateġiċi nazzjonali u tal-UE.

Ir-responsabbiltajiet tal-Ministeru jvarjaw mill-protezzjoni tal-ambjent fuq l-art u tal-baħar għall-iżvilupp sostenibbli, l-afforestazzjoni, it-tisbiħ u t-tħaddir ta’ żoni urbani,
id-dekarbonizzazzjoni, parks nazzjonali u ġonna pubbliċi, l-immaniġġjar tal-iskart, inizjattivi tal-ESG, servizzi għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-ilma, u l-enerġija rinnovabbli.

L-impenn ewlieni tal-Ministeru huwa l-programm ta’ seba’ snin imniedi fl-2023 biex joħloq parks u ġonna fil-lokalitajiet kollha, li flimkien se jiżguraw li l-familji kollha jkunu jistgħu jgawdu spazju miftuħ aħdar, mixja qasira lilhinn minn djarhom, jgħixu fejn jgħixu.
Il-Ministeru qed imexxi wkoll l-implimentazzjoni tal-Pjan fit-Tul għall-Immaniġġjar  tal-Iskart f’Malta 2021-2030, il-Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima 2030 u l-Viżjoni ta’ Żvilupp Sostenibbli ta’ Malta għall-2050.

Skip to content